Občianske združenie Dúhové srdce
Vysoká 20, 811 06  Bratislava

info@duhovesrdce.sk

 
     O nás           Aktivity          Slovensko          Európa          Podpora          Kontakt          Poradňa  
     O nás          Stanovy OZ          Orgány OZ
 
Aktuálne informácie


do 30.11. 2013 prebieha projekt SIALON II. Viac informácií nájdete tu.


Výkonný riaditeľ nášho občianskeho združenia je členom svetového združenia profesionálnych pracovníkov v oblasti HIV/AIDS - International AIDS Society


Občianske združenie je riadnym členom ILGA (Intarnational Lesbian Gay Bisexual Trans and Intersex Association)

 

Občianske združenie Dúhové srdce je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorej hlavným cieľom je obhajoba a presadzovanie ľudských práv lesieb, gejov, bisexuálnych, transrodových a intersex ľudí (ďalej len „LGBTI ľudí“), odhaľovanie a odstraňovanie všetkých foriem diskriminácie na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity a potláčanie homofóbie a transfóbie v spoločnosti.

Občianske združenie Dúhové srdce je členom ILGA (International Lesbian gay Bisexual Trans and Intersex Association) a členom IAS (International AIDS Society).

K hlavným cieľom združenia patria:
a) prinášanie objektívneho, neskresleného, komplexného a nestereotypnéhoobrazu LGBTI ľudí do verejného priestoru, búranie predsudkov, odstraňovanie homofóbie a transfóbie,
b) prevencia šírenia HIV/AIDS a ďalších sexuálne prenosných chorôb,
c) odstránenie stigmatizácie ľudí žijúcich s HIV v spoločnosti,
c) napomáhanie k dosiahnutiu nediskriminačného prístupu k LGBTI ľuďom vo všetkých sférach života,
d) napomáhanie k integrácii telesne a duševne postihnutých LGBTI ľudí,
e) napomáhanie pri akceptácii svojej menšinovej sexuálnej orientácie (coming out),
f) napomáhanie k integrácii LGBTI ľudí z národnostných a etnických menšín.

Vrámci napĺňania uvedených cieľov sa okrem iného združenie aktívne zapája do Európskeho projektu SIALON II, vrámci ktorého majú možnosť bezplatného a anonymného testovania na HIV, HBV, HCV a syfilisu muži majúci styk s mužmi.

Občianske združenie prevzalo organizáciu Dúhového plesu v Bratislave, ktorého 2. ročník sa bode konať v januári 2014.

Združenie sa pri napĺňaní svojich cieľov riadi princípmi nestraníckosti, nezávislosti, transparentnosti a nediskriminácie.